Tänään 17.2.2022 on Lahtiselle juhlapäivä – kaupunginhallituksen SOTEPE -jaosto päätti lopulta yksimielisesti säilyttää helsinkiläisten koulujen psykologi- ja kuraattoripalvelut Kasvatuksen ja koulutuksen (KASKO) toimialan alaisuudessa.

Muun Suomen hyvinvointialueilla palvelut integroidaan osaksi SOTE-hallintoa. Monella pienemmillä paikkakunnilla siirto voikin olla perusteltu. Meillä Helsingissä asetelma on kovin toisenlainen – oli jo etukäteen tiedossa monien ammattilaisten jättävän koulut taakseen, mikäli siirto tehdään. Nyt vuosien aikoina syntyneet tukiverkostot voivat jatkaa ja nuorten tuki säilyy vähintäinkin nykyisellä tasolla. KASKO:n alaisuudessa pysyminen antaa jatkossakin mahdollisuuden päättää tuen kohdentamisesta siellä, missä avun tarvitsijatkin ovat – siis kouluissa.

Lahtiselle tämä on juhlapäivä myös henkilökohtaisesti. Olen omalta osaltani käyttänyt kaikki mahdolliset kanavat ja konstit, vedonnut ja kirjoittanut välillä väsyksiin asti tämän asian puolesta. Nyt tehty päätös koituu stadilaisten lasten ja nuorten parhaaksi, olen onnellinen.